img

Prodaja: 01/6141-341  |  Servis: 01/6141-327   |  Dijelovi: 01/6140-011  |  Limarija: 01/6141-342

Auto Remetinec SUZUKI
Auto Remetinec

EKO test

EKO test

EKO testU Narodnim novinama broj 2/2001 od 10. siječnja 2001. godine (www.nn.hr) objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila.
Sve objavljene izmjene i dopune odnose se na provedbu posebnog ispitivanja ispušnih plinova motornih vozila - EKO testa.
Napisanim odredbama Pravilnika propisano je da obvezi EKO testa podliježu:

 1. osobni automobili
 2. autobusi
 3. kombinirani automobili
 4. teretni automobili
 5. radna vozila

 

Također je propisano da su obveze EKO testa oslobođena sljedeća vozila:

 1. vozila opremljena benzinskim dvotaktnim motorima
 2. vozila opremljena benzinskim motorima ako su proizvedena prije 1970. godine
 3. vozila opremljena benzinskim motorima ako im konstrukcijska brzina nije veća od 50 km/h
 4. vozila opremljena dizelskim motorima ako su proizvedena prije 1980. godine
 5. vozila opremljena dizelskim motorima ako im konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h
 6. vozila opremljena alternativnim pogonskim motorima ili izvorom energije (vodik, metan, propan-butan, gorive ćelije, elektromotor i sl.)
 7. motocikli
 8. radni strojevi
 9. traktori

EKO TEST provodi se za vrijeme svakoga redovnog tehničkog pregleda za vozila koja su bila ili su u uporabi. EKO TEST se ne provodi za vozilo koje nikada nigdje nije bilo registrirano (pušteno u promet) i koje nije starije od godine dana. Ne smije se ovjeriti redovni tehnički pregled ako vozilo ne zadovolji uvjete na EKO testu. Navedeni su uređaji koji se uz mjerenje moraju vizualno kontrolirati na vozilu, te da se pregled istih odvija bez bilo kakvih zahvata u motor - bez rastavljanja dijelova:

UREĐAJI PROVJERAVA SE
Ispušni sustav pričvršćenje, nepropusnost, mehanička oštećenost, usmjerenost ispušne cijevi, prednabijanje, toplinska i mehanička zaštita katalizatora, spojni kabeli lambda sonde
Usisni sustav pričvršćenje, nepropusnost, filter zraka, prednabijanje, cijev za odzračivanje kućišta motora, spojni kabeli senzora zraka
Sustav za paljenje pričvršćenje, stanje dijelova sustava, ispucanost visokonaponskih kabela, spoj visokonaponskih kabela sa svjećicama i razvodnikom, spojni kabeli senzora stanja motora
Sustav za napajanje gorivom pričvršćenje, stanje dijelova sustava raspletenost sajli, spoj visokotlačnih vodova s pumpom i brizgaljkama, spojni kabeli senzora stanja motora
Razvodni mehanizam zaštićenost od dodira, zauljenost, zategnutost i zadnja izmjena zupčastog remena

EKO testEKO TEST se sastoji od vizualne kontrole nabrojenih uređaja te mjerenja sastava ispušnog plina. Izmjerene i izračunate vrijednosti u ispušnom plinu se uspoređuju s posebno pripremljenim proizvođačkim podacima za EKO TEST, a ako proizvođački podaci nisu poznati, izmjerene i izračunate vrijednosti se uspoređuju s propisanim zakonskim vrijednostima.
Nacčn i tehnologija provodenja EKO TESTA obavlja se prema posebnoj uputi Centra za vozila Hrvatske: "Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - EKO test" iz siječnja 2000. godina objavljenoj kao stručni bilten broj 87. Navedena uputa uskoro će biti dostupna na našim internet stranicama.

U objavljenom Pravilniku navedeni su rokovi od kada se primjenjuje EKO test:EKO test

Od 18. siječnja 2001. godine Pravilnik stupa na snagu - objavljen je 10. siječnja 2001. godine, a stupa na snagu 8 dana od dana objave.
Od 18. travnja 2001. godine započinje primjena Pravilnika za benzinske motore - primjena započinje istekom roka od 90 dana od dana stupanja na snagu.
Od 18. travnja 2002. godine započinje primjena Pravilnika za dizelske motore - primjena započinje istekom roka od godine dana od dana početka primjene.
Do 01. siječnja 2003. godine moći će se ovjeriti redovni tehnički pregled vozila s benzinskim motorom ako ne zadovoljava uvjete EKO testa.
Do 01. siječnja 2004. godine moći će se ovjeriti redovni tehnički pregled vozila s dizelskim motorom ako ne zadovoljava uvjete EKO testa.


EKO testEkotest je, znači, obvezan i sastavni dio svakog tehničkog pregleda automobila, a prvo će se obavljati na vozilima s benzinskim motorima. Za dizele ekotest kreće 1. travnja 2002. godine.
Ekotest je posebna, zakonski obvezna kontrola, naravno bez rastavljanja motora. Pregledavat će se stanje usisnog i ispušnog sustava, sustava za paljenje, sustava za napajanje gorivom te razvodnog mehanizma. Ekotest provodit će se na osobnim automobilima, autobusima, kombijima, teretnim i radnim vozilima, osim na novim vozilima koja prije nisu bila registrirana i nisu starija od godinu dana, zatim na vozilima s dvotaktnim benzinskim motorima, vozilima s benzinskim motorima koja su proizvedena prije 1970. (oldtimeri), te na vozilima s dizelskim motorima koja su proizvedena prije 1980.godine. Također, ekotest neće se provoditi na mopedima, motociklima, radnim strojevima i traktorima.

Ako nakon pregleda vozilo ne zadovolji propisane vrijednosti, tj. dok se ne utvrdi tehnička ispravnost vozila na ekotestu, ne smije se ovjeriti redovni tehnički pregled vozila, tj. vozilo se ne može registrirati. Ipak određeno je i prijelazno razdoblje u kojem ce tehnički pregled ipak moći proći vozila koja ne udovoljavaju ekotestu. Za vozila s benzinskim motorom rok je 1. siječnja 2003., dok je za dizele rok 1. siječnja 2004. godine. Do tada, vozače će se samo upozoravati na nedostatke i potrebu njihova otklanjanja.

Cijena za ekotest

Za ekotest vozači automobila s benzinskim motorima s reguliranim katalizatorom morat će izdvojiti 75 kuna. Za vozila s benzinskim motorima bez katalizatora i nereguliranim katalizatorom cijena ekotesta je 40 kuna. Za dizelska vozila ekotest će stajati 73 kune.